تبلیغات
قمار عاشقانه - با کریمان کارها دشوار نیست
خداوند بندگان خویش راازمیان عشاق بر می گزیند وهم آنانند که گره کور دنیا را به معجزه عشق می گشایند...

با کریمان کارها دشوار نیست

نوشته شده توسط:یاس
شنبه 24 بهمن 1388-04:44 ب.ظ

تو مگو ما را بدان شه بار نیست
با کریمان کارها دشوار نیست

چون دراین دل برق مهردوست جست
اندرآن دل دوستی می دان که هست
هیچ عاشق خود نباشد وصلجو
که نه معشوقش بود جویای او

در دل تو مهر حق چون گشته نو
هست حق را بی گمانی مهر تو
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox