تبلیغات
قمار عاشقانه - شرح عشق...
خداوند بندگان خویش راازمیان عشاق بر می گزیند وهم آنانند که گره کور دنیا را به معجزه عشق می گشایند...

شرح عشق...

نوشته شده توسط:یاس
چهارشنبه 25 آذر 1388-07:15 ب.ظ

هر چه گویم عشق را شــرح وبیـــان           چـون به عشـق آیم خجـل باشم از آن

گـرچه تفســــیر ِزبان روشنگر است            لیك عشق بی زبان روشن تر اســت

چون قـلم ، اندر نوشـتـن می شــتافت          چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت

عقل در شرحش چو خر در گِل بخفت         شرح عشق و عاشقی هم ِعشق گفت
The theme being used is MihanBlog created by ThemeBox